Expresní překlady Libochovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libochovice

Expresní překlad Libochovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libochovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libochovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libochovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libochovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Libochovice: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát, Norma, Příručka

Právní překlady Libochovice: Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty

Ekonomické překlady Libochovice: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy

Prezentační překlady Libochovice: Tiskoviny, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Libochovice: Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Oddací list, Norma, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Odvolání, Rodný list, Úmrtní list

Všeobecné překlady Libochovice: Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad