Překlady Liberec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Liberec

Překlad Liberec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Liberec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Liberec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Liberec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Liberec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Liberec: Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Liberec: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Liberec: Příručka, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát

Právní překlady Liberec: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty

Prezentační překlady Liberec: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Liberec: Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Norma, Rozsudek, Společenská smlouva, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Liberec“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Liberec, Korektura Liberec, Odborné překlady Liberec, Právní překlady Liberec, Překladatelská agentura Liberec, Soudní překladatel Liberec, Soudní překlady Liberec, Technické překlady Liberec, Tlumočení Liberec, Překlady fancouzštiny Liberec, Překlady italštiny Liberec, Překlady maďarštiny Liberec, Překlady španělštiny Liberec, Překlady ukrajinštiny Liberec, Překlady arabštiny Liberec, Překlady běloruštiny Liberec, Překlady bulharštiny Liberec, Překlady chorvatštiny Liberec, Překlady danštiny Liberec, Překlady estonštiny Liberec, Překlady finštiny Liberec, Překlady holandštiny Liberec, Překlady japonštiny Liberec, Překlady litevštiny Liberec, Překlady lotyštiny Liberec, Překlady norštiny Liberec, Překlady portugalštiny Liberec, Překlady řečtiny Liberec, Překlady rumunštiny Liberec, Překlady slovinštiny Liberec, Překlady srbštiny Liberec, Překlady švédštiny Liberec, Překlady turečtiny Liberec, Překlady angličtiny Liberec, Překlady ruštiny Liberec, Překlady polštiny Liberec, Překlady němčiny Liberec