Expresní překlady Liberec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Liberec

Expresní překlad Liberec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Liberec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Liberec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Liberec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Liberec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Liberec: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení

Technické překlady Liberec: Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Certifikát

Všeobecné překlady Liberec: Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články

Právní překlady Liberec: Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Liberec: Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Katalog, Průvodce, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Liberec: Stanovy, Norma, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Živnostenský list, Vysvědčení, Vysvědčení, Plná moc, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad