Překlady Libáň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libáň

Překlad Libáň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libáň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libáň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libáň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libáň nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Libáň: Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Průvodce

Technické překlady Libáň: Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Libáň: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Libáň: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Libáň: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Videa, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Libáň: Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Živnostenský list, Norma, Společenská smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Certifikát, Rodný list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Libáň, Korektura Libáň, Odborné překlady Libáň, Právní překlady Libáň, Překladatelská agentura Libáň, Soudní překladatel Libáň, Soudní překlady Libáň, Technické překlady Libáň, Tlumočení Libáň, Překlady fancouzštiny Libáň, Překlady italštiny Libáň, Překlady maďarštiny Libáň, Překlady španělštiny Libáň, Překlady ukrajinštiny Libáň