Expresní překlady Libáň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libáň

Expresní překlad Libáň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libáň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libáň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libáň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libáň nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Libáň: Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Libáň: Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie

Technické překlady Libáň: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Příručka

Prezentační překlady Libáň: Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace

Všeobecné překlady Libáň: Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Libáň: Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Apostila, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Certifikát, Živnostenský list, Rodný list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad