Překlady Letovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letovice

Překlad Letovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Letovice: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Technické překlady Letovice: Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Norma

Prezentační překlady Letovice: Letáky, Reklama, Katalog, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady Letovice: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Všeobecné překlady Letovice: Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Letovice: Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Rodný list, Odvolání, Živnostenský list, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Norma, Průkaz totožnosti, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Společenská smlouva, Úmrtní list, Certifikát, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Letovice, Korektura Letovice, Odborné překlady Letovice, Právní překlady Letovice, Překladatelská agentura Letovice, Soudní překladatel Letovice, Soudní překlady Letovice, Technické překlady Letovice, Tlumočení Letovice, Překlady fancouzštiny Letovice, Překlady italštiny Letovice, Překlady maďarštiny Letovice, Překlady španělštiny Letovice, Překlady ukrajinštiny Letovice