Expresní překlady Letovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letovice

Expresní překlad Letovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Letovice: Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Letovice: Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Letovice: Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Certifikát

Prezentační překlady Letovice: Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Letovice: Certifikát, Oddací list, Notářský zápis, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Odvolání, Úmrtní list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Plná moc, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom

Všeobecné překlady Letovice: Videa, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad