Překlady Letohrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letohrad

Překlad Letohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letohrad nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Letohrad: Norma, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě

Právní překlady Letohrad: Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva

Prezentační překlady Letohrad: Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama

Všeobecné překlady Letohrad: Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Email, Životopisy

Ekonomické překlady Letohrad: Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Letohrad: Živnostenský list, Certifikát, Odvolání, Rozsudek, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Úmrtní list, Apostila, Stanovy, Plná moc, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Letohrad, Korektura Letohrad, Odborné překlady Letohrad, Právní překlady Letohrad, Překladatelská agentura Letohrad, Soudní překladatel Letohrad, Soudní překlady Letohrad, Technické překlady Letohrad, Tlumočení Letohrad, Překlady fancouzštiny Letohrad, Překlady italštiny Letohrad, Překlady maďarštiny Letohrad, Překlady španělštiny Letohrad, Překlady ukrajinštiny Letohrad