Expresní překlady Letohrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letohrad

Expresní překlad Letohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letohrad nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Letohrad: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Letohrad: Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Certifikát, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Oddací list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Odvolání, Rodný list, Apostila, Průkaz totožnosti, Notářský zápis

Technické překlady Letohrad: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Příručka, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva

Ekonomické překlady Letohrad: Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Letohrad: Letáky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Letohrad: Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Email, Překlady webových stránek, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad