Překlady Lázně Bělohrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lázně Bělohrad

Překlad Lázně Bělohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lázně Bělohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lázně Bělohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lázně Bělohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lázně Bělohrad nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lázně Bělohrad: PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Letáky

Technické překlady Lázně Bělohrad: Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Příručka

Právní překlady Lázně Bělohrad: Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Lázně Bělohrad: Notářský zápis, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Úmrtní list, Vysvědčení, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Živnostenský list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Zakladatelská listina, Plná moc, Revizní zpráva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Lázně Bělohrad: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Lázně Bělohrad: Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lázně Bělohrad, Korektura Lázně Bělohrad, Odborné překlady Lázně Bělohrad, Právní překlady Lázně Bělohrad, Překladatelská agentura Lázně Bělohrad, Soudní překladatel Lázně Bělohrad, Soudní překlady Lázně Bělohrad, Technické překlady Lázně Bělohrad, Tlumočení Lázně Bělohrad, Překlady fancouzštiny Lázně Bělohrad, Překlady italštiny Lázně Bělohrad, Překlady maďarštiny Lázně Bělohrad, Překlady španělštiny Lázně Bělohrad, Překlady ukrajinštiny Lázně Bělohrad