Expresní překlady Lázně Bělohrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lázně Bělohrad

Expresní překlad Lázně Bělohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lázně Bělohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lázně Bělohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lázně Bělohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lázně Bělohrad nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Lázně Bělohrad: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Lázně Bělohrad: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Lázně Bělohrad: Pracovní smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Diplom, Notářský zápis, Norma, Odvolání, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Oddací list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku

Právní překlady Lázně Bělohrad: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Prezentační překlady Lázně Bělohrad: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Knihy, Webové stránky

Všeobecné překlady Lázně Bělohrad: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad