Překlady Lanškroun

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lanškroun

Překlad Lanškroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lanškroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lanškroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lanškroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lanškroun nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lanškroun: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Lanškroun: Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Lanškroun: Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Lanškroun: Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Lanškroun: Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Lanškroun: Společenská smlouva, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Stanovy, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Norma, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lanškroun, Korektura Lanškroun, Odborné překlady Lanškroun, Právní překlady Lanškroun, Překladatelská agentura Lanškroun, Soudní překladatel Lanškroun, Soudní překlady Lanškroun, Technické překlady Lanškroun, Tlumočení Lanškroun, Překlady fancouzštiny Lanškroun, Překlady italštiny Lanškroun, Překlady maďarštiny Lanškroun, Překlady španělštiny Lanškroun, Překlady ukrajinštiny Lanškroun