Expresní překlady Lanškroun

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lanškroun

Expresní překlad Lanškroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lanškroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lanškroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lanškroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lanškroun nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lanškroun: Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Katalog, PPC reklama, Průvodce

Právní překlady Lanškroun: Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Lanškroun: Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Lanškroun: Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Manuál, Certifikát

Všeobecné překlady Lanškroun: Dopis, Email, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Lanškroun: Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Odvolání, Diplom, Společenská smlouva, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rodný list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Stanovy, Certifikát, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad