Překlady Kyjov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kyjov

Překlad Kyjov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kyjov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kyjov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kyjov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kyjov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kyjov: Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Prezentace, Webové stránky

Technické překlady Kyjov: Revizní zpráva, Norma, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Návod k použití

Právní překlady Kyjov: Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady Kyjov: Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kyjov: Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kyjov: Společenská smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Apostila, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Plná moc, Revizní zpráva, Diplom, Vysvědčení, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Kyjov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Kyjov, Korektura Kyjov, Odborné překlady Kyjov, Právní překlady Kyjov, Překladatelská agentura Kyjov, Soudní překladatel Kyjov, Soudní překlady Kyjov, Technické překlady Kyjov, Tlumočení Kyjov, Překlady fancouzštiny Kyjov, Překlady italštiny Kyjov, Překlady maďarštiny Kyjov, Překlady španělštiny Kyjov, Překlady ukrajinštiny Kyjov, Překlady arabštiny Kyjov, Překlady běloruštiny Kyjov, Překlady bulharštiny Kyjov, Překlady chorvatštiny Kyjov, Překlady danštiny Kyjov, Překlady estonštiny Kyjov, Překlady finštiny Kyjov, Překlady holandštiny Kyjov, Překlady japonštiny Kyjov, Překlady litevštiny Kyjov, Překlady lotyštiny Kyjov, Překlady norštiny Kyjov, Překlady portugalštiny Kyjov, Překlady řečtiny Kyjov, Překlady rumunštiny Kyjov, Překlady slovinštiny Kyjov, Překlady srbštiny Kyjov, Překlady švédštiny Kyjov, Překlady turečtiny Kyjov, Překlady angličtiny Kyjov, Překlady ruštiny Kyjov, Překlady polštiny Kyjov, Překlady němčiny Kyjov