Expresní překlady Kyjov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kyjov

Expresní překlad Kyjov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kyjov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kyjov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kyjov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kyjov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kyjov: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Kyjov: Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Reklama, Prezentace

Technické překlady Kyjov: Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka

Všeobecné překlady Kyjov: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kyjov: Zakladatelská listina, Odvolání, Stanovy, Průkaz totožnosti, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Úmrtní list, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Norma, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Rozsudek, Certifikát

Ekonomické překlady Kyjov: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad