Překlady Kutná Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kutná Hora

Překlad Kutná Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kutná Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kutná Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kutná Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kutná Hora nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kutná Hora: Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva

Ekonomické překlady Kutná Hora: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Kutná Hora: Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady Kutná Hora: PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Letáky, Reklama

Všeobecné překlady Kutná Hora: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Email, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kutná Hora: Pracovní smlouva, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Certifikát, Stanovy, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Kutná Hora“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Kutná Hora, Korektura Kutná Hora, Odborné překlady Kutná Hora, Právní překlady Kutná Hora, Překladatelská agentura Kutná Hora, Soudní překladatel Kutná Hora, Soudní překlady Kutná Hora, Technické překlady Kutná Hora, Tlumočení Kutná Hora, Překlady fancouzštiny Kutná Hora, Překlady italštiny Kutná Hora, Překlady maďarštiny Kutná Hora, Překlady španělštiny Kutná Hora, Překlady ukrajinštiny Kutná Hora, Překlady arabštiny Kutná Hora, Překlady běloruštiny Kutná Hora, Překlady bulharštiny Kutná Hora, Překlady chorvatštiny Kutná Hora, Překlady danštiny Kutná Hora, Překlady estonštiny Kutná Hora, Překlady finštiny Kutná Hora, Překlady holandštiny Kutná Hora, Překlady japonštiny Kutná Hora, Překlady litevštiny Kutná Hora, Překlady lotyštiny Kutná Hora, Překlady norštiny Kutná Hora, Překlady portugalštiny Kutná Hora, Překlady řečtiny Kutná Hora, Překlady rumunštiny Kutná Hora, Překlady slovinštiny Kutná Hora, Překlady srbštiny Kutná Hora, Překlady švédštiny Kutná Hora, Překlady turečtiny Kutná Hora, Překlady angličtiny Kutná Hora, Překlady ruštiny Kutná Hora, Překlady polštiny Kutná Hora, Překlady němčiny Kutná Hora