Expresní překlady Kutná Hora

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kutná Hora

Expresní překlad Kutná Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kutná Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kutná Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kutná Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kutná Hora nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kutná Hora: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Právní překlady Kutná Hora: Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Kutná Hora: Příručka, Návod k použití, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva

Prezentační překlady Kutná Hora: Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy

Všeobecné překlady Kutná Hora: Dopis, Videa, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kutná Hora: Plná moc, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Apostila, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Pracovní smlouva, Stanovy, Oddací list, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad