Překlady Kunštát

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunštát

Překlad Kunštát

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunštát.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunštát

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunštát bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunštát nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kunštát: Tiskoviny, Reklama, Letáky, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace

Technické překlady Kunštát: Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát

Právní překlady Kunštát: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Kunštát: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů

Všeobecné překlady Kunštát: Dopis, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Kunštát: Rodný list, Certifikát, Oddací list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Diplom, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kunštát, Korektura Kunštát, Odborné překlady Kunštát, Právní překlady Kunštát, Překladatelská agentura Kunštát, Soudní překladatel Kunštát, Soudní překlady Kunštát, Technické překlady Kunštát, Tlumočení Kunštát, Překlady fancouzštiny Kunštát, Překlady italštiny Kunštát, Překlady maďarštiny Kunštát, Překlady španělštiny Kunštát, Překlady ukrajinštiny Kunštát