Expresní překlady Kunštát

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunštát

Expresní překlad Kunštát

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunštát.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunštát

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunštát bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunštát nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kunštát: Norma, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Kunštát: Rodný list, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Vysvědčení, Notářský zápis, Certifikát, Živnostenský list, Společenská smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Zakladatelská listina, Norma, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku

Právní překlady Kunštát: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty

Ekonomické překlady Kunštát: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Prezentační překlady Kunštát: Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Letáky

Všeobecné překlady Kunštát: Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Abstrakt, Dopis, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad