Překlady Kunovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunovice

Překlad Kunovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kunovice: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy

Prezentační překlady Kunovice: Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Průvodce, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články

Technické překlady Kunovice: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Certifikát, Norma

Právní překlady Kunovice: Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva

Všeobecné překlady Kunovice: Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Email

Soudní překlady, úřední překlady Kunovice: Notářský zápis, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Rozsudek, Norma, Potvrzení o studiu, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kunovice, Korektura Kunovice, Odborné překlady Kunovice, Právní překlady Kunovice, Překladatelská agentura Kunovice, Soudní překladatel Kunovice, Soudní překlady Kunovice, Technické překlady Kunovice, Tlumočení Kunovice, Překlady fancouzštiny Kunovice, Překlady italštiny Kunovice, Překlady maďarštiny Kunovice, Překlady španělštiny Kunovice, Překlady ukrajinštiny Kunovice