Expresní překlady Kunovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunovice

Expresní překlad Kunovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kunovice: Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Katalog, Webové stránky, PPC reklama

Technické překlady Kunovice: Norma, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Kunovice: Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Oddací list, Úmrtní list, Certifikát, Odvolání, Plná moc, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Norma, Diplom, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení

Právní překlady Kunovice: Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Ekonomické překlady Kunovice: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy

Všeobecné překlady Kunovice: Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad