Překlady Kryry

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kryry

Překlad Kryry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kryry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kryry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kryry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kryry nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kryry: Oddací list, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Diplom, Rozsudek, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Apostila, Notářský zápis, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti

Právní překlady Kryry: Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Kryry: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů

Technické překlady Kryry: Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Kryry: Videa, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Email

Prezentační překlady Kryry: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kryry, Korektura Kryry, Odborné překlady Kryry, Právní překlady Kryry, Překladatelská agentura Kryry, Soudní překladatel Kryry, Soudní překlady Kryry, Technické překlady Kryry, Tlumočení Kryry, Překlady fancouzštiny Kryry, Překlady italštiny Kryry, Překlady maďarštiny Kryry, Překlady španělštiny Kryry, Překlady ukrajinštiny Kryry