Expresní překlady Kryry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kryry

Expresní překlad Kryry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kryry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kryry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kryry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kryry nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kryry: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy

Právní překlady Kryry: Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Kryry: Odborný text, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Prezentační překlady Kryry: Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Kryry: Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Kryry: Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Certifikát, Průkaz totožnosti, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Apostila, Revizní zpráva, Odvolání, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad