Překlady Krásné Údolí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásné Údolí

Překlad Krásné Údolí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásné Údolí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásné Údolí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásné Údolí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásné Údolí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Krásné Údolí: Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady Krásné Údolí: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo

Prezentační překlady Krásné Údolí: Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Technické překlady Krásné Údolí: Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Návod k použití

Všeobecné překlady Krásné Údolí: Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Email, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Krásné Údolí: Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Stanovy, Apostila, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Diplom, Norma, Oddací list, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krásné Údolí, Korektura Krásné Údolí, Odborné překlady Krásné Údolí, Právní překlady Krásné Údolí, Překladatelská agentura Krásné Údolí, Soudní překladatel Krásné Údolí, Soudní překlady Krásné Údolí, Technické překlady Krásné Údolí, Tlumočení Krásné Údolí, Překlady fancouzštiny Krásné Údolí, Překlady italštiny Krásné Údolí, Překlady maďarštiny Krásné Údolí, Překlady španělštiny Krásné Údolí, Překlady ukrajinštiny Krásné Údolí