Expresní překlady Krásné Údolí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásné Údolí

Expresní překlad Krásné Údolí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásné Údolí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásné Údolí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásné Údolí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásné Údolí nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Krásné Údolí: Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU

Všeobecné překlady Krásné Údolí: Email, Dopis, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce

Ekonomické překlady Krásné Údolí: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Krásné Údolí: Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Krásné Údolí: Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Zakladatelská listina, Norma, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Diplom

Prezentační překlady Krásné Údolí: Knihy, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad