Překlady Krásná Lípa

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásná Lípa

Překlad Krásná Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásná Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásná Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásná Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásná Lípa nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Krásná Lípa: Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Manuál

Právní překlady Krásná Lípa: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Krásná Lípa: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Krásná Lípa: Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Krásná Lípa: Dopis, Videa, Abstrakt, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Krásná Lípa: Rodný list, Apostila, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Odvolání, Plná moc, Oddací list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krásná Lípa, Korektura Krásná Lípa, Odborné překlady Krásná Lípa, Právní překlady Krásná Lípa, Překladatelská agentura Krásná Lípa, Soudní překladatel Krásná Lípa, Soudní překlady Krásná Lípa, Technické překlady Krásná Lípa, Tlumočení Krásná Lípa, Překlady fancouzštiny Krásná Lípa, Překlady italštiny Krásná Lípa, Překlady maďarštiny Krásná Lípa, Překlady španělštiny Krásná Lípa, Překlady ukrajinštiny Krásná Lípa , Překlady arabštiny Krásná Lípa, Překlady běloruštiny Krásná Lípa, Překlady bulharštiny Krásná Lípa, Překlady chorvatštiny Krásná Lípa, Překlady danštiny Krásná Lípa, Překlady estonštiny Krásná Lípa, Překlady finštiny Krásná Lípa, Překlady holandštiny Krásná Lípa, Překlady japonštiny Krásná Lípa, Překlady litevštiny Krásná Lípa, Překlady lotyštiny Krásná Lípa, Překlady norštiny Krásná Lípa, Překlady portugalštiny Krásná Lípa, Překlady řečtiny Krásná Lípa, Překlady rumunštiny Krásná Lípa, Překlady slovinštiny Krásná Lípa, Překlady srbštiny Krásná Lípa, Překlady švédštiny Krásná Lípa, Překlady turečtiny Krásná Lípa