Expresní překlady Krásná Lípa

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásná Lípa

Expresní překlad Krásná Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásná Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásná Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásná Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásná Lípa nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Krásná Lípa: Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Reklama, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Krásná Lípa: Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt

Právní překlady Krásná Lípa: Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Krásná Lípa: Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Technické překlady Krásná Lípa: Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Manuál, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Krásná Lípa: Úmrtní list, Apostila, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Norma, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Diplom, Certifikát, Pracovní smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad