Překlady Kraslice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraslice

Překlad Kraslice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraslice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraslice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraslice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraslice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraslice: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Právní překlady Kraslice: Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Technické překlady Kraslice: Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva

Prezentační překlady Kraslice: Letáky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Kraslice: Soudní žaloba, Rozsudek, Živnostenský list, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Apostila, Odvolání, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Diplom, Revizní zpráva, Certifikát, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Kraslice: Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraslice, Korektura Kraslice, Odborné překlady Kraslice, Právní překlady Kraslice, Překladatelská agentura Kraslice, Soudní překladatel Kraslice, Soudní překlady Kraslice, Technické překlady Kraslice, Tlumočení Kraslice, Překlady fancouzštiny Kraslice, Překlady italštiny Kraslice, Překlady maďarštiny Kraslice, Překlady španělštiny Kraslice, Překlady ukrajinštiny Kraslice