Překlady Kralovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralovice

Překlad Kralovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kralovice: PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky

Ekonomické překlady Kralovice: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Kralovice: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Příručka

Všeobecné překlady Kralovice: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kralovice: Živnostenský list, Diplom, Notářský zápis, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Norma, Apostila, Zakladatelská listina, Rodný list

Právní překlady Kralovice: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kralovice, Korektura Kralovice, Odborné překlady Kralovice, Právní překlady Kralovice, Překladatelská agentura Kralovice, Soudní překladatel Kralovice, Soudní překlady Kralovice, Technické překlady Kralovice, Tlumočení Kralovice, Překlady fancouzštiny Kralovice, Překlady italštiny Kralovice, Překlady maďarštiny Kralovice, Překlady španělštiny Kralovice, Překlady ukrajinštiny Kralovice , Překlady arabštiny Kralovice, Překlady běloruštiny Kralovice, Překlady bulharštiny Kralovice, Překlady chorvatštiny Kralovice, Překlady danštiny Kralovice, Překlady estonštiny Kralovice, Překlady finštiny Kralovice, Překlady holandštiny Kralovice, Překlady japonštiny Kralovice, Překlady litevštiny Kralovice, Překlady lotyštiny Kralovice, Překlady norštiny Kralovice, Překlady portugalštiny Kralovice, Překlady řečtiny Kralovice, Překlady rumunštiny Kralovice, Překlady slovinštiny Kralovice, Překlady srbštiny Kralovice, Překlady švédštiny Kralovice, Překlady turečtiny Kralovice