Expresní překlady Kralovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralovice

Expresní překlad Kralovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kralovice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie

Technické překlady Kralovice: Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Kralovice: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva

Prezentační překlady Kralovice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Letáky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Kralovice: Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Diplom, Norma, Vysvědčení, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Rozsudek, Zakladatelská listina

Všeobecné překlady Kralovice: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad