Překlady Králíky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Králíky

Překlad Králíky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Králíky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Králíky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Králíky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Králíky nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Králíky: Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy

Právní překlady Králíky: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Králíky: Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Králíky: Apostila, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Stanovy, Živnostenský list, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Králíky: Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky

Všeobecné překlady Králíky: Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Králíky, Korektura Králíky, Odborné překlady Králíky, Právní překlady Králíky, Překladatelská agentura Králíky, Soudní překladatel Králíky, Soudní překlady Králíky, Technické překlady Králíky, Tlumočení Králíky, Překlady fancouzštiny Králíky, Překlady italštiny Králíky, Překlady maďarštiny Králíky, Překlady španělštiny Králíky, Překlady ukrajinštiny Králíky