Expresní překlady Králíky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Králíky

Expresní překlad Králíky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Králíky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Králíky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Králíky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Králíky nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Králíky: Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál

Ekonomické překlady Králíky: Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Králíky: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Králíky: Dopis, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt

Právní překlady Králíky: Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Králíky: Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Soudní žaloba, Notářský zápis, Plná moc, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Norma, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad