Překlady Kostelec nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Labem

Překlad Kostelec nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Labem nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kostelec nad Labem: Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Manuál

Právní překlady Kostelec nad Labem: Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Odvolání

Ekonomické překlady Kostelec nad Labem: Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Kostelec nad Labem: Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Email, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Prezentační překlady Kostelec nad Labem: Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Webové stránky, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Labem: Odvolání, Úmrtní list, Certifikát, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Norma, Zakladatelská listina, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Vysvědčení, Plná moc, Rodný list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kostelec nad Labem, Korektura Kostelec nad Labem, Odborné překlady Kostelec nad Labem, Právní překlady Kostelec nad Labem, Překladatelská agentura Kostelec nad Labem, Soudní překladatel Kostelec nad Labem, Soudní překlady Kostelec nad Labem, Technické překlady Kostelec nad Labem, Tlumočení Kostelec nad Labem, Překlady fancouzštiny Kostelec nad Labem, Překlady italštiny Kostelec nad Labem, Překlady maďarštiny Kostelec nad Labem, Překlady španělštiny Kostelec nad Labem, Překlady ukrajinštiny Kostelec nad Labem