Expresní překlady Kostelec nad Labem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Labem

Expresní překlad Kostelec nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Labem nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kostelec nad Labem: Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Kostelec nad Labem: Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt

Prezentační překlady Kostelec nad Labem: Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články

Technické překlady Kostelec nad Labem: Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text

Právní překlady Kostelec nad Labem: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Labem: Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Apostila, Pracovní smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Norma, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Společenská smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Diplom, Oddací list, Notářský zápis, Živnostenský list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad