Překlady Kostelec na Hané

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec na Hané

Překlad Kostelec na Hané

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec na Hané.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec na Hané

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec na Hané bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec na Hané nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Kostelec na Hané: Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec na Hané: Norma, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Diplom, Oddací list, Živnostenský list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Apostila, Plná moc, Soudní žaloba

Právní překlady Kostelec na Hané: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Kostelec na Hané: Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Kostelec na Hané: Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Prezentační překlady Kostelec na Hané: Reklama, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kostelec na Hané, Korektura Kostelec na Hané, Odborné překlady Kostelec na Hané, Právní překlady Kostelec na Hané, Překladatelská agentura Kostelec na Hané, Soudní překladatel Kostelec na Hané, Soudní překlady Kostelec na Hané, Technické překlady Kostelec na Hané, Tlumočení Kostelec na Hané, Překlady fancouzštiny Kostelec na Hané, Překlady italštiny Kostelec na Hané, Překlady maďarštiny Kostelec na Hané, Překlady španělštiny Kostelec na Hané, Překlady ukrajinštiny Kostelec na Hané