Expresní překlady Kostelec na Hané

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec na Hané

Expresní překlad Kostelec na Hané

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec na Hané.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec na Hané

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec na Hané bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec na Hané nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kostelec na Hané: Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Letáky

Technické překlady Kostelec na Hané: Odborný text, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Norma

Právní překlady Kostelec na Hané: Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Kostelec na Hané: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec na Hané: Zakladatelská listina, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Plná moc, Pracovní smlouva, Rozsudek, Certifikát, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Rodný list, Diplom, Soudní žaloba

Všeobecné překlady Kostelec na Hané: Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad