Překlady Košťany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Košťany

Překlad Košťany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Košťany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Košťany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Košťany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Košťany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Košťany: Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU

Technické překlady Košťany: Odborný text, Technologické postupy, Norma, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Košťany: Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Košťany: Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Oddací list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Norma, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Diplom, Rozsudek

Prezentační překlady Košťany: PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama

Všeobecné překlady Košťany: Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Košťany, Korektura Košťany, Odborné překlady Košťany, Právní překlady Košťany, Překladatelská agentura Košťany, Soudní překladatel Košťany, Soudní překlady Košťany, Technické překlady Košťany, Tlumočení Košťany, Překlady fancouzštiny Košťany, Překlady italštiny Košťany, Překlady maďarštiny Košťany, Překlady španělštiny Košťany, Překlady ukrajinštiny Košťany