Expresní překlady Košťany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Košťany

Expresní překlad Košťany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Košťany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Košťany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Košťany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Košťany nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Košťany: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba

Ekonomické překlady Košťany: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Košťany: Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát

Všeobecné překlady Košťany: Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Životopisy, Email, Bakalářské práce

Prezentační překlady Košťany: Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Košťany: Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Certifikát, Plná moc, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Norma, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva, Úmrtní list, Stanovy, Zakladatelská listina, Oddací list, Apostila, Rozsudek, Rodný list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad