Překlady Kopřivnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopřivnice

Překlad Kopřivnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopřivnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopřivnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopřivnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopřivnice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kopřivnice: Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Technické překlady Kopřivnice: Odborný text, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka

Ekonomické překlady Kopřivnice: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Prezentační překlady Kopřivnice: Prezentace, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné překlady Kopřivnice: Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Kopřivnice: Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Rozsudek, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Apostila, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Oddací list, Plná moc, Odvolání, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rodný list, Diplom, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Kopřivnice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Kopřivnice, Korektura Kopřivnice, Odborné překlady Kopřivnice, Právní překlady Kopřivnice, Překladatelská agentura Kopřivnice, Soudní překladatel Kopřivnice, Soudní překlady Kopřivnice, Technické překlady Kopřivnice, Tlumočení Kopřivnice, Překlady fancouzštiny Kopřivnice, Překlady italštiny Kopřivnice, Překlady maďarštiny Kopřivnice, Překlady španělštiny Kopřivnice, Překlady ukrajinštiny Kopřivnice, Překlady arabštiny Kopřivnice, Překlady běloruštiny Kopřivnice, Překlady bulharštiny Kopřivnice, Překlady chorvatštiny Kopřivnice, Překlady danštiny Kopřivnice, Překlady estonštiny Kopřivnice, Překlady finštiny Kopřivnice, Překlady holandštiny Kopřivnice, Překlady japonštiny Kopřivnice, Překlady litevštiny Kopřivnice, Překlady lotyštiny Kopřivnice, Překlady norštiny Kopřivnice, Překlady portugalštiny Kopřivnice, Překlady řečtiny Kopřivnice, Překlady rumunštiny Kopřivnice, Překlady slovinštiny Kopřivnice, Překlady srbštiny Kopřivnice, Překlady švédštiny Kopřivnice, Překlady turečtiny Kopřivnice, Překlady angličtiny Kopřivnice, Překlady ruštiny Kopřivnice, Překlady polštiny Kopřivnice, Překlady němčiny Kopřivnice