Expresní překlady Kopřivnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopřivnice

Expresní překlad Kopřivnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopřivnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopřivnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopřivnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopřivnice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kopřivnice: Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy

Ekonomické překlady Kopřivnice: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Prezentační překlady Kopřivnice: Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Letáky

Právní překlady Kopřivnice: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání

Všeobecné překlady Kopřivnice: Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Kopřivnice: Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Společenská smlouva, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Vysvědčení, Certifikát, Rodný list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad