Překlady Kopidlno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopidlno

Překlad Kopidlno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopidlno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopidlno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopidlno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopidlno nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kopidlno: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Kopidlno: Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články

Právní překlady Kopidlno: Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba

Technické překlady Kopidlno: Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát

Všeobecné překlady Kopidlno: Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Email, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kopidlno: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rozsudek, Plná moc, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Stanovy, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Notářský zápis, Rodný list, Oddací list, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kopidlno, Korektura Kopidlno, Odborné překlady Kopidlno, Právní překlady Kopidlno, Překladatelská agentura Kopidlno, Soudní překladatel Kopidlno, Soudní překlady Kopidlno, Technické překlady Kopidlno, Tlumočení Kopidlno, Překlady fancouzštiny Kopidlno, Překlady italštiny Kopidlno, Překlady maďarštiny Kopidlno, Překlady španělštiny Kopidlno, Překlady ukrajinštiny Kopidlno