Expresní překlady Kopidlno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopidlno

Expresní překlad Kopidlno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopidlno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopidlno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopidlno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopidlno nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Kopidlno: Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Kopidlno: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Kopidlno: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva

Prezentační překlady Kopidlno: Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Kopidlno: Soudní žaloba, Norma, Úmrtní list, Apostila, Odvolání, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Plná moc, Certifikát, Rozsudek, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Kopidlno: Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad