Překlady Konice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Konice

Překlad Konice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Konice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Konice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Konice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Konice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Konice: Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Konice: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie

Prezentační překlady Konice: Reklama, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky

Právní překlady Konice: Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Konice: Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Videa, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Konice: Zakladatelská listina, Oddací list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Živnostenský list, Certifikát, Notářský zápis, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Diplom, Rodný list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Konice, Korektura Konice, Odborné překlady Konice, Právní překlady Konice, Překladatelská agentura Konice, Soudní překladatel Konice, Soudní překlady Konice, Technické překlady Konice, Tlumočení Konice, Překlady fancouzštiny Konice, Překlady italštiny Konice, Překlady maďarštiny Konice, Překlady španělštiny Konice, Překlady ukrajinštiny Konice , Překlady arabštiny Konice, Překlady běloruštiny Konice, Překlady bulharštiny Konice, Překlady chorvatštiny Konice, Překlady danštiny Konice, Překlady estonštiny Konice, Překlady finštiny Konice, Překlady holandštiny Konice, Překlady japonštiny Konice, Překlady litevštiny Konice, Překlady lotyštiny Konice, Překlady norštiny Konice, Překlady portugalštiny Konice, Překlady řečtiny Konice, Překlady rumunštiny Konice, Překlady slovinštiny Konice, Překlady srbštiny Konice, Překlady švédštiny Konice, Překlady turečtiny Konice