Expresní překlady Konice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Konice

Expresní překlad Konice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Konice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Konice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Konice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Konice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Konice: Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Konice: Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Konice: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Videa, Novinové články

Prezentační překlady Konice: Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Průvodce, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady Konice: Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Konice: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Stanovy, Oddací list, Živnostenský list, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad