Překlady Kolín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kolín

Překlad Kolín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kolín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kolín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kolín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kolín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kolín: Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Kolín: Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Kolín: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Diplomové práce

Ekonomické překlady Kolín: Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Kolín: Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Letáky, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Kolín: Rozsudek, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Diplom, Stanovy, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Odvolání, Certifikát, Zakladatelská listina, Oddací list, Norma, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Kolín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Kolín, Korektura Kolín, Odborné překlady Kolín, Právní překlady Kolín, Překladatelská agentura Kolín, Soudní překladatel Kolín, Soudní překlady Kolín, Technické překlady Kolín, Tlumočení Kolín, Překlady fancouzštiny Kolín, Překlady italštiny Kolín, Překlady maďarštiny Kolín, Překlady španělštiny Kolín, Překlady ukrajinštiny Kolín, Překlady arabštiny Kolín, Překlady běloruštiny Kolín, Překlady bulharštiny Kolín, Překlady chorvatštiny Kolín, Překlady danštiny Kolín, Překlady estonštiny Kolín, Překlady finštiny Kolín, Překlady holandštiny Kolín, Překlady japonštiny Kolín, Překlady litevštiny Kolín, Překlady lotyštiny Kolín, Překlady norštiny Kolín, Překlady portugalštiny Kolín, Překlady řečtiny Kolín, Překlady rumunštiny Kolín, Překlady slovinštiny Kolín, Překlady srbštiny Kolín, Překlady švédštiny Kolín, Překlady turečtiny Kolín, Překlady angličtiny Kolín, Překlady ruštiny Kolín, Překlady polštiny Kolín, Překlady němčiny Kolín