Expresní překlady Kolín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kolín

Expresní překlad Kolín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kolín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kolín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kolín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kolín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kolín: Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Kolín: Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy

Technické překlady Kolín: Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text

Prezentační překlady Kolín: Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama

Všeobecné překlady Kolín: Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kolín: Úmrtní list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Živnostenský list, Vysvědčení, Norma, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Soudní žaloba, Certifikát, Notářský zápis, Apostila, Diplom, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad