Překlady Kojetín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kojetín

Překlad Kojetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kojetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kojetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kojetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kojetín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kojetín: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Průvodce, Letáky

Technické překlady Kojetín: Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Norma

Právní překlady Kojetín: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání

Všeobecné překlady Kojetín: Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Email

Soudní překlady, úřední překlady Kojetín: Apostila, Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Stanovy, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Rozsudek, Oddací list, Diplom, Úmrtní list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Kojetín: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kojetín, Korektura Kojetín, Odborné překlady Kojetín, Právní překlady Kojetín, Překladatelská agentura Kojetín, Soudní překladatel Kojetín, Soudní překlady Kojetín, Technické překlady Kojetín, Tlumočení Kojetín, Překlady fancouzštiny Kojetín, Překlady italštiny Kojetín, Překlady maďarštiny Kojetín, Překlady španělštiny Kojetín, Překlady ukrajinštiny Kojetín