Expresní překlady Kojetín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kojetín

Expresní překlad Kojetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kojetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kojetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kojetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kojetín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kojetín: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Kojetín: Reklama, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Kojetín: Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text

Právní překlady Kojetín: Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Kojetín: Společenská smlouva, Norma, Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení o studiu, Stanovy, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Rodný list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Rozsudek, Odvolání

Všeobecné překlady Kojetín: Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad