Překlady Klatovy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klatovy

Překlad Klatovy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klatovy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klatovy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klatovy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klatovy nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Klatovy: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Klatovy: Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Dopis

Právní překlady Klatovy: Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo

Ekonomické překlady Klatovy: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Klatovy: Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Klatovy: Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Revizní zpráva, Živnostenský list, Diplom, Apostila, Rodný list, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Stanovy, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Klatovy“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Klatovy, Korektura Klatovy, Odborné překlady Klatovy, Právní překlady Klatovy, Překladatelská agentura Klatovy, Soudní překladatel Klatovy, Soudní překlady Klatovy, Technické překlady Klatovy, Tlumočení Klatovy, Překlady fancouzštiny Klatovy, Překlady italštiny Klatovy, Překlady maďarštiny Klatovy, Překlady španělštiny Klatovy, Překlady ukrajinštiny Klatovy, Překlady arabštiny Klatovy, Překlady běloruštiny Klatovy, Překlady bulharštiny Klatovy, Překlady chorvatštiny Klatovy, Překlady danštiny Klatovy, Překlady estonštiny Klatovy, Překlady finštiny Klatovy, Překlady holandštiny Klatovy, Překlady japonštiny Klatovy, Překlady litevštiny Klatovy, Překlady lotyštiny Klatovy, Překlady norštiny Klatovy, Překlady portugalštiny Klatovy, Překlady řečtiny Klatovy, Překlady rumunštiny Klatovy, Překlady slovinštiny Klatovy, Překlady srbštiny Klatovy, Překlady švédštiny Klatovy, Překlady turečtiny Klatovy, Překlady angličtiny Klatovy, Překlady ruštiny Klatovy, Překlady polštiny Klatovy, Překlady němčiny Klatovy