Expresní překlady Klatovy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klatovy

Expresní překlad Klatovy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klatovy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klatovy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klatovy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klatovy nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Klatovy: Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Klatovy: Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady Klatovy: Katalog, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama

Technické překlady Klatovy: Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Manuál

Všeobecné překlady Klatovy: Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Klatovy: Soudní žaloba, Norma, Notářský zápis, Stanovy, Diplom, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Zakladatelská listina, Rozsudek, Společenská smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad